אודות

אודות מרכז רעננה להכשרה ולהתפתחות מקצועית

 

"עולם העבודה עובר ל- "כלכה אנושית" שבה האדם במרכז – ראשו, גופו וליבו. משמעות הדבר שארגונים יעסיקו את לבבות העובדים שיביאו איתם יצירתיות, תשוקה, אופי, תחושת יחד"     (Harvard business review)

כחלק ממגמה עולמית הולכת ומתרחבת, עובדים בכלל, ובתוכם אנשי ונשות חינוך והוראה, מחפשים בעולם העבודה משמעות. הם מחפשים להביא את עצמם לידי ביטוי, ליצור ולהשפיע על המציאות במטרה לקדם את עצמם, את הארגון בו הם עובדים, ואת החברה לה הם שייכים.

ברוח זו, מרכז רעננה להכשרה ולהתפתחות מקצועית פועל מתוך תפיסה הומניסטית – הרואה בהתפתחות מקצועית חלק בלתי נפרד מהתפתחות האדם השלם, ומתוך תפיסה של מנהיגות אותנטית – המבקשת לקדם בכל איש ואישה את יכולותיהם/מסוגלותם לפעול כמנהיגים, מודעים לעצמם ולפעולותיהם, הפועלים מתוך משמעות, ולוקחים אחריות לסביבתם.  

אנו מאמינים כי הכשרה איכותית ברוח זו, של אנשי ונשות חינוך, מחייבת אותנו לפעול לאור שלושה עקרונות עבודה מרכזיים:

  1. Walk the talk – גישות החינוך המתקדם (פרוגריסיבי), כמו גם הגישות המתפתחות, העוסקות בהתאמת החינוך למאה ה-21, טוענות כי תהליך הלמידה של התלמיד צריך להיות כזה המפתח את התלמיד כאדם מודע לעצמו ולפעולותיו, אשר פועל מתוך משמעות, ומתוך יכולת עבודה שיתופית, אחראית, ויוזמת. אנו מאמינים שדרך הוראה ולמידה זו, אותה מקדמים ביחס לתלמידים, חייבת שתאפיין גם את הדרך בה אנו מכשירים ומפתחים את אנשי ונשות החינוך: מורים ילמדו גם הם עצמם מתוך תהליכי חקר אישיים, שיש בהם מקום ליצירה, ליוזמה ולפרשנות אישית שלהם, תוך שיתוף ושיתופיות עם הסביבה הקרובה והרחבה. מדריכי המורים, ומורי המורים צריכים שיהיו אף הם מנטורים ומנחים כפי שחשוב שיהיה המורה.
  2. הקנייה של שלושת סוגי הידע המהותיים –   כלל תהליכי ההכשרה והפיתוח במרכז, יבקשו להפגיש את המתפתחים עם ידע עולם (מחקרים, תאוריות), ידע אישי וחברתי (למידה מתוך ניסיון שלו ושל עמיתיו, למידה על עצמו ועל היחסים אותם הוא מנהל עם סביבתו), וידע השראתי (הלקוח מעולמות דומים-שכנים). 

מתוך המפגש עם שלושת סוגי הידע יוכלו אנשי ונשות החינוך להבנות ידע חדש אותו הם יישמו בעבודתם.

  1. מתן אמון – אנו מאמינים שאנשי ונשות חינוך המתפתחים במקום שמאמין בהם, המאפשר להם להביא את עצמם לידי ביטוי, מאפשר ללמוד באמת ולטעות, מאפשר לתקן, ליצור ולהעניק משמעות אישית לעבודה, ומאפשר לקחת אחריות על תהליכי הלמידה שלהם, יהיו אנשי חינוך משמעותיים יותר שיעשירו את הארגון בו הם עובדים, יהיו מסופקים יותר ובעלי מוטיבציה רבה יותר לתרום, ובעיקר ייתנו אף הם אמון באלו הכפופים להם.

 

כמרכז הכשרה והתפתחות מקצועית עירוני, תפקידנו לאפשר לאנשי ולנשות החינוך לקבל את המסגרת התומכת המקצועית המיטבית בה יוכלו לנהל ולהנהיג את התפתחותם המקצועית באופן איכותי!

 

פרטים כלליים

נוסד בשנת:
2017
מנהל/ת:
איילת דליות

פרטים נוספים

המרכז הוקם בשותפות בין מינהל חינוך רעננה, מפקחי משרד החינוך בעיר, ופסג"ה כפר סבא וביעוץ אקדמי של ד"ר גדי ביאליק אוניברסיטת תל אביב, ונועה זנדבנק המכון לחינוך דמוקרטי.