גיוון דרכי הוראה (תאריך חדש)

20-01-2019 יד שבט התשעט - 20-01-2019 יד שבט התשעט

פרטים כלליים

משעה
14:30
עד שעה
17:00